.

Led Eczane Vitrin Tabelas? 1340 x 260 mm

Led Eczane Vitrin Tabelas? 1340 x 260 mm
Led Eczane Vitrin Tabelas? 1340 x 260 mm
Led Eczane Vitrin Tabelas? 1340 x 260 mm
Led Eczane Vitrin Tabelas? 1340 x 260 mm
Led Eczane Vitrin Tabelas? 1340 x 260 mm

Led Eczane Vitrin Tabelas? 1340 x 260 mm

Fiyat: 6,450.00 TL+KDV

3 İş günü

Eczane vitrin cam? için tasarlanm?? Dekupe Eczane Led Tabelas?

A+ Enerji Sınıfı
A+ Enerji Sınıfı
Güneş bile gölge düşüremez
Güneş bile gölge düşüremez
İç mekan kullanıma uygun
İç mekan kullanıma uygun

Ürün detayları

Dayan?kl? pleksiglass malzemeden lazer kesim ile haz?rlanm?? LED Eczane Tabelas? yüksek ???k ?iddetine sahip LEDler ile imal edilmi?tir. Tabeladaki harfler lazer kesim ile dekupe olarak yap?ld??? için görü?ü engellemez, vitrininizi kapatmaz. Uzun Led ömrü ve dü?ük elektrik tüketimi sayesinde hesapl? bir LED Tabelad?r.

Minimum 5 YIL ömrü vard?r ve Garanti süresi 3 YIL'd?r. LED'lerin yüksek ???k ?iddetine sahip olmas? dolay?s?yla güne? ????? alt?nda bile parlak bir görünüm sa?lamaktad?r.

?ç mekan kullan?m? için tasarlanm?? olan eczane tabelas? vitrin cam?na içeriden ince çelik tel ile as?larak monte edilir. D??ar?dan bak?nca fark edilmeyen çelik tel sayesinde LED eczane tabelas? adeta havada duruyormu? hissi vermektedir. Hafif bir tabelad?r ve cam?n temizlenmesini engellemez.

Güç kayna?? üzerinde bulunan fla?ör seçene?i ile istedi?iniz zaman Led tabelan?n yan?p sönmesini ve daha fazla dikkat çekmesini sa?layabilirsiniz. ( Bu özellik opsiyoneldir.)
Tabelaya gelen enerji kablosu çelik tel ile beraber indi?i için ortada görünen bir kablo olmaz ve görüntü kirlili?i yaratmaz. 12 Volt elektrik ile çal??t??? için herhangi bir tehlike arz etmez. CE sertifikal? güvenli bir güç kayna?? kullan?lmaktad?r. Farkl? renk ve ???k ?iddeti seçenekleri de mevcuttur.

Eczane tabelas?n?n ölçüleri 134cm geni?lik ve 26cm yüksekli?indedir.
?stedi?iniz takdirde size özel boyutlarda imalat imkan?m?z da vard?r.

Bu ürünümüz ile ilgili yorumunuzu paylaşır mısınız?

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır.